Các mặt hàng GỐI mà Shop đang kinh doanh:
+ Gối nằm hơi/ Gối ôm hơi/ Gối vuông tựa lưng trang trí
+ Gối lông vũ Mircofiber Ánh Sao
+ Gối memoryfoam